2017. 08. 22. Kedd - Menyhért, Mirjan
 

Közérdekű adatok

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény értelmében a nem közfeladatot ellátó szervre vonatkozó szabályok alapján az alábbi adatok közzétételére kötelezett:

Debrecen Városi Televízió Kft.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei   Név: Debrecen Városi Televízió Kft.
  Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Postacím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Telefonszám: 06/52/525-100
  Fax: 06/52/525-105
  E-mail: dtv@dtv.hu
  Web: televizio.dtv.hu
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

  Név: Szabó József
  Beosztás: ügyvezető igazgató
  Telefonszám: 06/52/525-100
  Fax: 06/52/525-105
  E-mail: dtv@dtv.hu

  Bruttó bér: 900000 Ft/hó

 

Felügyelő bizottsági tagok

  Dr. Kovács Zoltán Péter (elnök)
  Pozsgainé Szabó Diána
  Czirják Anikó
  Tiszteletdíj: 40.000 Ft/fő/hó

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 Név: Szabó József
  Beosztás: ügyvezető igazgató

 Telefonszám: 06/52/525-100,     06/52/525-116
  Fax: 06/52/525-105
  Email: dtv@dtv.hu, szabo.jozsef@dtv.hu
  Ügyfélfogadás : hétköznap 8 – 16 óra    között


 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  Név: Debreceni Korzó
  Szerkesztőség/Kiadó: Debrecen Városi  Televízió Kft.
  Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Főszerkesztő: Széles Tamás
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai   Név: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
  Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
  Postacím: 1525. Pf. 75
  Telefonszám: (06 1) 457 7100
  Fax: (06 1) 356 5520
  E-mail: info@nmhh.hu
  Web: www.nmhh.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  - Szerkesztőség
  feladatok: tartalmi és műsorszolgáltatási   feladatok elvégzése
  - Marketing
  feladatok: PR és reklámtevékenység   elvégzése
  - Gazdasági terület
  feladat: gazdasági adminisztráció
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok::  Létszám: 32 fő
 Bruttó bér: 79696 E Ft


A Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény értelmében, mint köztulajdonban lévő társaság, az alábbi szerződési adatok közzétételére kötelezett:


Szerződések

Szerződés megnevezése: Nyomdai szerződés
Szerződés tárgya: Nyomtatási munkák
Felek: Debrecen Városi Televízió, Alföldi Nyomda
Érték: 1040000 Ft + ÁFA
Lejárat: 2012. dec.31.

Szerződés megnevezése: Produkciós szerződés
Szerződés tárgya: Műsorgyártás
Felek: Debrecen Városi Televízió, A&A Marproker Kft.
Érték: A produkciós műsor reklám-bevételének 40%-a
Lejárat: Folyamatos, a műsor működtetéséig.


Szerződés megnevezése: Produkciós szerződés
Szerződés tárgya: Műsorgyártás
Felek: Debrecen Városi Televízió, Média-szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Érték: 8500000 Ft + ÁFA
Lejárat: 2012. dec.31.